WYDAWNICTWO EZO ONEIR

„Wewnętrzne podróże – bezpieczna duchowość”

MOTTO WYDAWNICTWA

Zagadnienie duchowości jest niezwykle ważnym aspektem we współczesnym świecie. Obserwując otaczającą nas codzienność dochodzimy do wniosku, że jedynym pewnym czynnikiem, który nami rządzi jest zmiana. Nie ma znaczenia czy jej chcemy, czy też nie. Brak stałości i niepewność rodzą w nas pragnienie oparcia i stabilnych wartości. Można powiedzieć, że we współczesnym świecie wiara, nadzieja i miłość to najważniejsze filary. Jednocześnie dochodzi do tego wzrost świadomości dotyczącej dbałości o siebie i otoczenie, uwrażliwienie na krzywdę zwierząt, wiedza dotycząca współodczuwania i traktowanie człowieka jako istoty psycho-fizyczno-duchowej. Powyższe aspekty skłaniają do poszukiwań duchowości poza tradycyjnymi systemami religijnymi. Religijność nie jest tożsama z duchowością, ale stanowi główny i najbardziej naturalny sposób jej realizowania.

Wrażliwość duchowa jako pojęcie w psychologii pojawiło się dopiero w latach 90-tych XX wieku i jako stosunkowo nowe, jest kontrowersyjne i podważane. Opiera się na zbiorze założeń humanistycznych, egzystencjalnych (w tym teorii osobowości), która pokazuje, że istota ludzka jest intencjonalna, racjonalna i zaangażowana w realizację osobistych celów.

Poprzez powiązanie umiejętności składających się na wrażliwość duchową, człowiek może osiągać cele bardziej skutecznie, odnosić życie do uniwersalnych wartości oraz rozwiązywać życiowe problemy nadając im znaczenie. Co więcej, może on w skuteczny i kreatywny sposób radzić sobie z trudnymi, a nawet tragicznymi wydarzeniami.

Emmons R. (2000), Is spirituality an intelligence? Motivation, cognition, and the psychology of ultimate concern, „International Journal for the Psychology of Religion”, vol. 10.

Historie osób wysoko rozwiniętych duchowo mogą być traktowane jako dowód, że praktyczny aspekt duchowości i kompetencje duchowe mają znaczenie dla zdrowia, dobrego samopoczucia, integralności wewnętrznej, efektywnego funkcjonowania i pełnego rozwoju osobistego, bez względu na obiektywne – historyczne, ekonomiczne i cywilizacyjne – warunki ich egzystencji.

Za: Magdalena Kapała „Duchowość jako niedoceniany aspekt psyche. Propozycja nowego ujęcia duchowości w psychologii – kategoria wrażliwości duchowej; UW, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 2017.
Dotknąć Absolutu – pod redakcją Ezo Oneir
druk | e-book

DOTKNĄĆ ABSOLUTU – Jak bezpiecznie doświadczać duchowości?

Pierwsze pytanie z jakim się zetknęłam brzmiało:

„Czy to oznacza, że istnieje również niebezpieczna duchowość?”.

Duchowość sama w sobie jest bezpieczna. Poznawanie siebie i odkrywanie siebie – jest bezpieczne. Należy jednak unikać ludzi, którzy mianują się guru i wykorzystują Twoją potrzebę bezpieczeństwa duchowego. Tworzą grupy „swoich uczniów” – w schemacie przypominające sekty i stosują mechanizmy opierające się na strachu. Uważają się za znachorów, uzdrowicieli negujących współczesną medycynę i narażają chorych na utratę zdrowia, a nawet śmierć. W pewnym momencie, przy doświadczaniu trafia się na grupy ludzi, którzy uważają się za „wiedzących więcej”, „oświeconych”, „mistrzowskich”. Stąd już tylko kwestia czasu, gdy będziemy otrzymywać artykuły dotyczące jaszczurów, reptilian, skolonizowanej ciemnej strony Księżyca lub reportaże o życiu w oazach na Marsie.