Spotkanie z Moniką Rezmer, autorką “Niebieskiego Chłopca”

Już w sobotę dowiemy się o dalszych planach autorki i jej nowych projektach. Czy powstanie niebieska seria książek? Wszystko wskazuje na to, że “Niebieski Chłopiec” zapoczątkował lokalną rewolucję. Monika Rezmer poświęciła całą energię, by pojąć spektrum autyzmu, odkąd u jej syna zdiagnozowano zespół Aspergera. Doświadczeniem podzieliła się w książce pt. „Niebieski chłopiec”, której premiera nakładem wydawnictwa Ezooneir miała miejsce w październiku 2021. Spotkanie na Barce Lemara zorganizowała dyrektor bydgoskiego wydawnictwa Ezooneir, Agnieszka Mlicka (Ezo Oneir).


Jeden z cyklu “Niebieskich Obrazów” Moniki Rezmer

Trochę historii

Rodziców którzy mają problemy z diagnozą i edukacją swoich dzieci jest coraz więcej. “W latach 80-tych autyzm na świecie diagnozowano u 1 na 2000 dzieci, obecnie u 1 na 100” – czytamy w raporcie NIK. – “W Polsce blisko jedna piąta wszystkich niepełnosprawnych w wieku do lat 16 to osoby autystyczne lub z zespołem Aspergera. Autyzm uznaje się za jedno z najcięższych zaburzeń rozwojowych. Najczęściej pojawia się przed trzecim rokiem życia. Zespół Aspergera klasyfikuje się jako oddzielne zaburzenie, różniące się stopniem nasilenia. U 50-75% dzieci z autyzmem diagnozowana jest dodatkowo niepełnosprawność intelektualna. Osoby z zespołem Aspergera pozostają w normie intelektualnej, a 10% z nich ma zdolności specjalne.

Książka “Niebieski Chłopiec” Moniki Rezmer


Niebieski Chłopiec początkiem projektu

Już po pierwszym spotkaniu z autorką “Niebieskiego Chłopca” pojawiły się głosy, że potrzeba dotycząca literatury z zakresu diagnozy, ale i edukacji w jaki sposób osoby autystyczne postrzegają świat jest ogromna. Wszystko wskazuje na to, że “Niebieski Chłopiec” to książka pierwsza z serii. Opowiada o trudnościach, z jakimi mierzą się rodzice – z powodu nieumiejętnego podejścia dyrektorów szkół, nauczycieli, urzędników, braku klas integracyjnych oraz przemocy rówieśniczej wobec swoich dzieci. W książce znajdziemy też obrazy autorki, które nawiązują do spektrum autyzmu.

Agnieszka Mlicka (Ezo Oneir) i Monika Rezmer

– Jedna z pań powiedziała mi tam, że jej syn przeczytał moją książkę i poprosił, żebym napisała drugą część, ale od strony dzieci – opowiada autorka. – To mnie bardzo zainspirowało, ponieważ dzieci ze spektrum autyzmu często uważają, że nie rozumiemy, co do nas mówią.

Monika Rezmer dla portalu Świecie. Nasze Miasto

Spotkanie w świetlicy integracyjnej fundacji Sensorium

Miejsce na kolejne spotkanie z Moniką Rezmer wydaje się nieprzypadkowe. Od sierpnia 2021 roku działa Integracyjna Świetlica Terapeutyczna To Ma Sens w ramach realizacji projektu Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 prowadzona przez fundację Sensorium. Celem fundacji jest szeroko rozumiane szerzenie świadomości m.in: relacji z innymi, postrzeganiu niepełnosprawności i odmienności jako znaczącej wartości, łączeniu środowisk i grup społecznych. Niestety Świetlica nie otrzymała kolejnego finansowania z powodu zbyt małej ilości głosów. Aby wspomóc działanie Świetlicy w lutym 2022 odbyła się charytatywna wystawa fotografii, w której między innymi uczestniczyła i wystawiała swoje artystyczne zdjęcia dyrektor wydawnictwa Agnieszka Mlicka (Ezo Oneir). Kilkaset złotych ze sprzedaży jej zdjęć oraz książek wydawnictwa zasiliło zbiórkę pieniężną na utrzymanie Świetlicy. Ta sytuacja dobitnie pokazuje, jak traktowane są projekty i inicjatywy dotyczące dzieci ze spektrum autyzmu.


Plakat wystawy “Miłość to ma sens” dla utrzymania Świetlicy To Ma Sens, projekt: Ezo Oneir (Agnieszka Mlicka)


Spotkanie w “Niebieskiej Kredce” i początek nowych projektów

Gościem spotkania 23.04 była również Aleksandra Sikorska, która wraz z Moniką Rezmer prowadziła Stowarzyszenie Niebieski Klucz. Jako matki dzieci ze spektrum opowiedziały o swojej historii oraz o tym, jak przychodzili do nich rodzice dzieci z orzeczeniem. To od nich dowiadywali się jakie prawa ma dziecko niepełnosprawne.

Spotkanie odbyło się 23.04.2022 o godz. 10:00 na ul. Chocimskiej 15 w Bydgoszczy. Poprowadziła je dyrektor wydawnictwa Ezooneir Agnieszka Mlicka (Ezo Oneir). Było można na nim zakupić książkę “Niebieski Chłopiec” w cenie 50 zł z której zyski przeznaczone są na dalsze części i projekty związane z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Chętnych do wsparcia kolejnego projektu, a także uczestnictwa w nim nie brakuje. Pomysł, aby wydać książkę, która opisuje świat z perspektywy dzieci ze spektrum autyzmu to strzał w 10. Na samym spotkaniu autorka poznała rodziców dzieci, które z pewnością wezmą udział w projekcie. Pomoże w tym również Aurelia Grzmot-Bilska: pedagog specjalny, terapeuta, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami: autyzmem i zespołem Aspergera. Posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz treningów umiejętności społecznych. Przedstawicielka fundacji Sensorium.

Dalsze działania są także wspierane przez Monikę Owieśną, artystkę, oligofrenopedagoga, terapeutę z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami. 


Leave a Reply