Wydawnictwo EZOONEIR obejmuje patronat nad Konwentem Otwartego Serca

Wydawnictwo Ezooneir wspiera inicjatywy, które przyczyniają się do wzrostu empatii, dzielenia się dobrem oraz rozwijania świadomości społecznej.

Intencją stworzenia Konwentu jest Otwarte Serce. Prawda w relacjach, wspólnym dzieleniu się talentami i wymiana doświadczeń, związanych z harmonizacją naszego życia na poziomie fizycznym, emocjonalnym, mentalnym i duchowym. Chodzi o głęboką przemianę, jaka zachodzi w człowieku, gdy żyje w zgodzie ze swą duszą i urzeczywistnia swój potencjał.
Konwent to pytanie o cel twego życia. To głęboka potrzeba bycia autentycznym i otwarcie na ludzi, by lepiej rozmieć siebie i mocniej ukochać to, co jeszcze pozostaje za zasłoną naszej niewiedzy. Spotkania prelegentów i uczestników Konwentu to taniec naszych wzajemnych potrzeb o tym, by tworzyć na Ziemi piękny świat i działać w tym świecie mądrze.

To pomysł by inspirować się wzajemnie. Dzielimy się z serca tym wszystkim, co w nas autentyczne, piękne i harmonijne, aby budować Nową Ziemię. Jeśli nam się uda, świat stanie się odbiciem tej boskiej kreacji sprawiając, że staniemy się sobie bliscy, a wszystkie nasze życzenia, intencje i pasje połączą się w jednym oddechu.

Ewa Magdalena Ziółkowska

Książki wydawnictwa Ezooneir o pracy z kodami światła, społeczności konwentu i wiedzy o mitycznych cywilizacjach:


KODY ŚWIATŁA – PROCES WSPÓŁTWORZENIA NOWEJ ZIEMI

Ewa Magdalena Ziółkowska i Anna ProkopPRZEKAZY Z GWIAZD – LUDZIE NOWEJ ZIEMI

Wydanie zbiorowe na ósmy Konwent Otwartego Serca


SZEPTY UNIWERSUM – EZO ONEIR

czyli jak mityczne cywilizacje wpływają na współczesny rozwój duchowości

Leave a Reply