WIERSZEM – EMOCJE UBRANE W SŁOWA

Każdy odczuwa sztukę subiektywnie. W pytaniu “co autor miał na myśli” nie ma nic złego. Po prostu zadaje się je często w sposób niewłaściwy. Istnieje też prawdopodobieństwo, że artysta nie zgłębia własnej sztuki i sam niewiele o niej wie. Jest narzędziem do odbioru bodźców, które bezrefleksyjnie materializuje. Jest też czasami tak, że sam artysta musi dojrzeć do tego, czy chce ujawnić prawdę o swojej twórczości odbiorcom. Dojrzeć do tego w taki sposób, by nie obawiać się powiedzieć wprost o swoich doświadczeniach nie będąc odebranym jako osoba niepoczytalna (a w przeciwnym razie odczytać to za komplement).

Ezo Oneir – dyrektorka wydawnictwa

Poezja jest autorefleksyjna i nigdy nie pozostawiła mnie obojętną na jej odbiór. Dlatego też w wydawnictwie Ezooneir, poezja ma swoje zasłużone miejsce. Poznajcie naszych autorów:

Małgorzata Siemianowska

Debiutancki tomik wierszy. Premiera 2021.

Antologia wierszy. Wydanie zbiorowe. Premiera 2021.

Robert Ryszawa

Debiutancki tomik wierszy. Premiera 2021.

Po pierwsze: ODWAGA

Co potrzeba by napisać wiersz i wydać książkę? Potrzeba odwagi, bo się wystawiamy na ocenę i pokazujemy siebie, może czasem w momencie życia gdzie zmieniamy przekonania i tworzymy siebie na nowo.

Robert Ryszawa

Po drugie: WIARA

Potrzeba głębokiej wiary, że to słowo, które pójdzie w eter jest cenne i wniesie wiele w życie odbiorców.

Robert Ryszawa

Po trzecie: SAMOPOZNANIE

Potrzeba konfrontacji z naszymi lękami i granicami, bo później nic nie będzie jak wcześniej. Szczęśliwe zbiegi okoliczności, w które ja nie wierzę – są niezbędne.

Robert Ryszawa

Leave a Reply